Over voorwaarden en kosten.

De muziektent is eigendom van de stichting De Muziektent Nijverdal. Deze stichting heeft als doel verenigingen en andere organisaties de mogelijkheid te bieden op te treden in een unieke muziektent en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het culturele leven in de gemeente Hellendoorn e.o. De Muziektent wordt geplaatst volgens de algemene voorwaarden. De vergoeding is afhankelijk van de kosten die worden gemaakt om de muziektent te plaatsen. De Muziektent voldoet aan de voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Waar moet u aan denken als u een opdracht tot plaatsing geeft? 

klik hieronder om de algemene voorwaarden te downloaden.

lees PDF

Voor langere periode huren is mogelijk, echter u dient dan zelf  voor bewaking te zorgen van een officieel gecertificeerd bewaker c.q. bedrijf. Een optreden is pas definitief zodra de stichting schriftelijk heeft bevestigd, bij welke bevestiging de stichting voorwaarden kan stellen. Op de bevestiging zijn de artikelen van onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Bij de huur van de wagen is inbegrepen: 

*Het plaatsen van de muziektent op de gewenste plek (mits de vergunning aantoonbaar voorhanden is) en het installeren en opbouwen van het podium. 

* Een eenvoudige standaard verlichtinginstallatie (kroonluchter). De gehele installatie van de muziektent zal maximaal 2 uur in beslag nemen. (Afhankelijk van de omstandigheden)

De Algemene Voorwaarden worden u ook samen met de bevestiging toegezonden. 

EXTRA: Indien gewenst kan er een wind en regenvrij doek worden gemonteerd. 

lees PDF

 

Meer technische informatie hier.